Zona privada            
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)

ELS RETROVIRUS DELS GATS (FIV-FeLV)

 

El virus de la immunodeficiència felina (FIV) és un virus de la família dels retrovirus que es transmet entre gats majoritàriament per mossegada d’altres gats infectats. Una altre via d’infecció molt menys freqüent és a través de la saliva. També es pot produir la transmissió entre la mare i els gatets, a través de la placenta. Estan més predisposats els mascles no castrats, ja que la principal via de contagi són les mossegades que es produeixen durant les baralles.

Aquest virus afecta a les cèl·lules del sistema immune de l’organisme (glòbuls blancs) danyant-los o destruint-los. El que provoca és que l’animal sigui més sensible a patir qualsevol tipus d’infecció.

És una infecció de per vida, té una llarga fase latent que es considera assimptomàtica en la que no es veuen signes de la malaltia i hi ha alguns animals que no arriben mai a desenvolupar-la.

Els signes més típics que podem veure són: febre intermitent, gingivoestomatitis crònica (inflamació de les genives), augment dels ganglis limfàtics, rinitis crònica, pèrdua de pes i lesions oculars, entre d’altres.

El mètode de detecció d’aquesta malaltia és mitjançant la realització d’una analítica de sang que es pot realitzar a la clínica.

Si fa poc que s’ha adquirit a l’animal, aquests virus triguen a seroconvertir, o sigui, a donar positiu en el cas que s’hagi infectat. Per tant, si hem adquirit l’animal provinent d’un ambient desconegut recomanem esperar aproximadament un mes a realitzar el test. Igualment, si és un gatet de menys de 4 mesos que ens dona positiu, s’hauria de repetir el test a partir dels 6 mesos, ja que hi pot haver interacció amb els anticossos de la mare, i no estar realment infectat.

Tot i que no hi ha un tractament específic per a la malaltia, si que es recomana en animals infectats les revisions periòdiques al veterinari on es realitzarà una analítica de rutina per valorar el seu estat sanitari.

No existeix una vacuna efectiva que ens permeti evitar la infecció. La única manera que tenim de reduir el risc d’infecció és evitant les baralles castrant els mascles.

 

El virus de la leucèmia felina (FeLV) és un altre virus de la família dels retrovirus que es transmet per contacte directe (saliva) i per mossegada de gats que estan infectats. Aquest virus també afecta a les cèl·lules del sistema immunitari (glòbuls blancs) danyant-les o destruint-les.

És una infecció que també té l’animal de per vida i que el predisposa a estar deprimit immunològicament (serà molt més susceptible a qualsevol tipus d’infecció), a tenir anèmia i a l’aparició de tumors.

Els signes clínics de la malaltia són molt variables des de l’aparició d’anèmia, gastroenteritis cròniques, coixera, dolor lumbar, febre, apatia, problemes en la reproducció, aparició de tumors entre d’altres.

El diagnòstic es realitza, al igual que el virus del FIV a través d’un test ELISA que es pot fer de manera rutinària a la clínica. En el cas de tenir un resultat positiu en el test amb un animal que no presenta cap signe de malaltia es convenient revalorar després d’un temps. En el cas de la seroconversió ens passa el mateix que amb el virus del FIV.

No existeix un tractament específic per la malaltia, el que es fa és donar un tractament de suport. Hi ha algun fàrmac que ens ajuda a reduir els signes clínics de la malaltia però no en tots els casos funciona.

Si que és molt important que un gat que sigui FeLV positiu, no pot tenir contacte amb l’exterior per evitar el contagi a altres gats i és important esterilitzar-lo per evitar baralles. Es recomana la realització de revisions periòdiques de l’estat sanitari d’aquests animals.

En aquest cas a diferencia del que passa amb el FIV si que tenim una vacuna que recomanem que s’apliqui a tots els animals que prèviament han estat testats i el seu estat enfront el virus és negatiu i que tinguin un risc de ser contagiats (accés a l’exterior, contacte amb colònies de gats...). Aquesta vacuna, com la majoria no protegeixen el 100% de la infecció, però estimulen al sistema immunitari a poder fer front a la malaltia en cas d’infecció.

 

 

Equip de l'Hospital Veterinari Lauro


Blog - Noticias

Últimos comentarios