Zona privada            
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)

LES DENTS DE LLET QUE NO CAUEN

Els gossos, igual que les persones, presenten dos denticions al llarg de la seva vida. La primera dentició erupciona durant el primer mes de vida i es pot allargar fins el segon o tercer mes. A aquesta primera dentició se l’anomena decídua o popularment “de llet”.

A partir del tercer més de vida aquesta dentició decídua serà substituïda per una dentició permanent. Per tal de produir-se la substitució de dentició es produeixen una sèrie de canvis histològics, en els teixits, que porten a la caiguda de la dentició decídua i l’erupció de la permanent.

Aquest recanvi es produeix entre el tercer i el setè mes de vida, si no és així i la dent decídua no cau es considera retinguda.

La retenció de dents decídues és una de les patologies orals més freqüents en els gossos joves. Aquesta retenció produeix:

- Alteració de la posició del dent.

- Deposició de detritus entre les dents.

Això alhora produeix:

- Inflamació i infecció de la geniva i els teixits que envolten la dent.

- Halitosi

- Problemes ortodòntics importants

- Lesions de la geniva i de la mucosa de la boca

La regla general és: Si una dent decídua no ha caigut quan la permanent ja ha erupcionat, sortit, cal extreure-la.

Esperar no té cap sentit doncs les complicacions, a partir d’aquest moment, comencen a produir-se i poden ser irreversibles.

L’exodòncia, extracció, de les dents de llet es realitza mitjançant un procediment quirúrgic sota anestèsia general. Durant el procediment es fan radiografies per tal d’avaluar l’arrel dels dents retinguts i per triar la tècnica més adient per la seva extracció completa.

Posteriorment a l’exodòncia es realitza una radiografia de la zona per comprovar que no queda cap remanent de la dent decídua.

 

Ignasi Velàzquez

 


Blog - Noticias

Últimos comentarios