Zona privada            
CatalanEspañol (spanish formal Internacional)

PER QUÈ ES FAN RADIOGRAFIES INTRA ORALS DURANT LES NETEGES DE BOCA?

Aquesta és sovint una pregunta recurrent durant les consultes d’odontologia a l’Hospital. I això és perquè s’inclouen sistemàticament  durant els procediments de diagnòstic i tractament exhaustiu de salut oral.

La radiologia intra oral ens permet examinar l’estat de la dent i dels teixits que l’envolten i li serveixen de suport.

Més enllà de la corona la dent té una arrel. La patologia que aquesta o la polpa dentaria pot tenir es pot evidenciar gràcies a la radiologia intra oral realitzada de manera sistemàtica a tots els procediments odontològics.

Aquest principi és vàlid per totes les espècies, especialment gossos i gats.

En el següent gràfic es posa de manifest la part de la dent i teixits periodontals que s’evaluen amb l’exploració clínica (en vermell) i els que s’evaluen amb la radiologia intra oral (en verd).

Com a exemple tenim les lesions resortives dels gats i altres felins. Aquestes sovint són diagnosticades durant l’examen sota anestèsia general. Així doncs els gats que tenen aquestes lesions pateixen dolor i difícilment es detectaria l’origen sense una bona exploració.

 

 

 

 

 

 

 

A aquesta radiografia es pot veure la lesió destructiva del molar d’un gat, a priori l’aspecte de la dent no feia sospitar que l’animal tingués aquesta lesió.

Ignasi Velàzquez

 


Blog - Noticias

Últimos comentarios